Uudiskohteet

Ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset

 • Poh­ja­nau­han asennus
 • Sau­maus

Parvekesaumaukset

 • Palo­mää­räys­ten mukai­set palo­sau­mauk­set (eris­tys­vil­la, poh­ja­nau­ha sekä palomassa)
 • Muut par­vek­keel­la ole­vat saumaukset

Julkisivusaumaukset

 • Sau­mo­jen taus­ta­vil­loi­tuk­sen tar­kis­tus ja tar­vit­taes­sa vil­lan lisäys lisätyönä
 • Sau­mo­jen poh­ja­nau­hoi­tus ja primerointi
 • Sau­maus sekä tuu­le­tus putkien/koteloiden asennus
 • Muut pie­ni­muo­toi­set paikkaus‑, kor­jaus- ja asen­nus­työt sau­mauk­sen yhteydessä
 • Ulko­puo­len ikku­noi­den saumaukset
 • Nau­hoi­tus ja saumaus

Muut uudiskohteen saumaukset

 • Por­ras­käy­tä­vien saumaukset
 • Läpi­vien­nit
 • Kyn­nyk­set
 • Pel­ti­liit­ty­mien tiivistykset
 • Lasi­kit­tauk­set
 • Sili­ko­ni- ja akryylityöt
 • Ure­taa­ni­vaah­do­tuk­set

Oletko kiinnostunut palveluistamme?