Uudiskohteet

Ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset

 • Poh­ja­nau­han asen­nus
 • Sau­maus

Parvekesaumaukset

 • Palo­mää­räys­ten mukai­set palo­sau­mauk­set (eris­tys­vil­la, poh­ja­nau­ha sekä palo­mas­sa)
 • Muut par­vek­keel­la ole­vat sau­mauk­set

Julkisivusaumaukset

 • Sau­mo­jen taus­ta­vil­loi­tuk­sen tar­kis­tus ja tar­vit­taes­sa vil­lan lisäys lisä­työ­nä
 • Sau­mo­jen poh­ja­nau­hoi­tus ja pri­me­roin­ti
 • Sau­maus sekä tuu­le­tus putkien/koteloiden asen­nus
 • Muut pie­ni­muo­toi­set paikkaus‑, kor­jaus- ja asen­nus­työt sau­mauk­sen yhtey­des­sä
 • Ulko­puo­len ikku­noi­den sau­mauk­set
 • Nau­hoi­tus ja sau­maus

Muut uudiskohteen saumaukset

 • Por­ras­käy­tä­vien sau­mauk­set
 • Läpi­vien­nit
 • Kyn­nyk­set
 • Pel­ti­liit­ty­mien tii­vis­tyk­set
 • Lasi­kit­tauk­set
 • Sili­ko­ni- ja akryy­li­työt
 • Ure­taa­ni­vaah­do­tuk­set

Oletko kiinnostunut palveluistamme?